دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اطلاعیه ثبت نام کلاسهای آموزش مهارتهای هفتگانه ICDL ویژه دانشگاهیان شهرستان اسدآباد توسط دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادیدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی کلاسهای آموزش مهارتهای هفتگانه ICDL ویژه دانشگاهیان شهرستان اسدآباد را در تابستان سال 1400 با تخفیف 85% برگزار می نماید.


نظراتثبت نظر