دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اطلاعیه شماره 1 معاونت آموزشی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادیضمن تبریک آغاز سال تحصیلی 1400-1399 اطلاعیه ذیل جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد


نظراتثبت نظر