دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

افتتاح حوزه بسیج دانشجویی سردار شهید حاج حسین همدانی شهرستان اسدآباد در دانشگاهحوزه بسیج دانشجویی سردار شهید حاج حسین همدانی شهرستان اسدآباد در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی افتتاح گردید.

حوزه بسیج دانشجویی سردار شهید حاج حسین همدانی شهرستان اسدآباد در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی افتتاح گردید و دفتر مرکزی آن در ساختمان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مستقر گردید. دکتر میرزائی؛ رییس محترم دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین، به جایگاه رفیع بسیج اشاره کردند و این حرکت عظیم را در کنار علم، سرمایه ای بس تمام ناشدنی و با عظمت برشمردند و عرضه داشتند کار بسیجی کردن به امکانات و فضا نیست. بلکه به روحیه ای است که خوشبختانه اکثر جوانان دانشجوی امروزی از آن برخوردارند. در این مراسم سرهنگ مرادی، فرمانده سپاه شهرستان اسدآباد، جناب آقای فریادرس، مسؤول بسیج دانشجویی استان همدان، جمعی از مسؤولان دانشگاه ها، ادارات شهرستان و فرماندهان پایگاه های بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان اسدآباد حضور داشتند. 


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۱۶:۰۹ | دفعات بازدید: ۲۷۲۶ بازدید
نظراتثبت نظر