دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

برگزاری اولین کنفرانس حسابداری- مدیریت و اقتصاد در استان



برگزاری اولین کنفرانس حسابداری- مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی در استان

برگزاری اولین کنفرانس حسابداری- مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی در استان


تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۶:۱۲ | دفعات بازدید: ۰ بازدید




نظرات



ثبت نظر