دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

تماس با ما


 

 

شماره های تماس دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

حوزه ریاست

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

دکتر صادق خزل پور

رئیس  دانشگاه

33530304-10

107 -121

2

دکتر حافظ مهدنژاد

مشاور و رییس دفتر ریاست

33530304-10

120

3

حامد عبدکوند

دفتر ریاست و روابط عمومی

33530304-10

121

4

رضا رجبی

سرپرست طرح و برنامه

33530304-10

230

5

دکتر مرتضی لطفی پارسا

مسئول گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

33530304-10

179

6

سرپرست گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر

33530304-10

179

7

دکتر مهرداد رسولی

رییس اداره حراست

33530304-10

110

8

هادی عبدکوند

مسئول گزینش کارکنان و رابط دبیرخانه هیأت امنا

33530304-10

210

9

حفاظت فیزیکی

حفاظت فیزیکی

33530304-10

113-119

10

دکتر سید محمد حسینی

مدیر امور فرهنگی  و اجتماعی

33530304-10

209

11

محمد مهدی مولوی

کارشناس  امور فرهنگی  واجتماعی

33530304-10

224

                                                                                    حوزه معاونت اداری و مالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

دکتر علی رضا نوروزی شرف

معاون اداری و مالی

33530304-10

201

2

خدیجه زیوری قوی

دفتر معاونت اداری و مالی

33530304-10

201

3

هادی عبدکوند

سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی

33530304-10

210

4

صادق شایسته

سرپرست مدیریت امور مالی

33530304-10

220

5

سید احمد امامی

مسئول امور عمومی - کارپرداز

33530304-10

212

6

سمیه سلیمی متمایل

کارگزین

33530304-10

213

7

پیام رشتیانی

دبیرخانه - انبار

33530304-10

212

8

اکبر نجاتی

کارشناس مسئول امور مالی

33530304-10

222

9

الهام قهرمانی

کارشناس مسئول  امور مالی

33530304-10

221

10

گلناز سلیمانی

کارشناس امور مالی

33530304-10

223

11

فرشید شیخ محمدی

                     کارشناس طرح های عمرانی

33530304-10

232

12

اصغر غلامی

کارشناس برنامه ریزی و بودجه

33530304-10

231

      حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

دکتر احمد سام دلیری

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی

33530304-10

301

2

دکتر حافظ مهد نژاد

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

33530304-10

310

3

دکتر ابوذر رمضانی

سرپرست مدیریت امور پژوهش و فناوری

33530304-10

390

4

مریم بهرامی کارزار

رییس گروه آموزش های آزاد و مجازی

33530304-10

315

5

 

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

33530304-10

148

6

دکتر رضا خسروبیگی

سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

33530304-10

174

7

ابراهیم اکبری

بایگانی آموزش و فارغ التحصیلان

33530304-10

310

8

شهرام مرسلی

کارشناس امور فارغ التحصیلان و نظام وظیفه

33530304-10

313

9

محمد سلیمانی

کارشناس مسئول امور آموزشی

33530304-10

314

10

محمدرضا قهرمانی

کارشناس مسئول امور آموزشی

33530304-10

313

11

کاووس عبدالهی فراهان

کارشناس امور حقوقی

33530304-10

114

12

دکتر مهدی عبدالملکی

مدیر گروه شیمی

33530304-10

360

13

دکتر پرویز الماسی

مدیر گروه کشاورزی

33530304-10

178

14

دکتر سمیه رفعتی آلاشتی

مدیر گروه علوم انسانی

33530304-10

180

15

مهندس وحید پور امین

مدیر گروه  فنی و مهندسی

33530304-10

392

16

سعید قبادی کروندی

کارشناس کتابخانه مرکزی

33530304-10

148

17

محمد مهدی جمهور

کارشناس مسئول امور پژوهشی

33530304-10

301

                                                                                                           

 

معاونت امور دانشجویی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

دکتر مهدی عبدالملکی

معاون امور دانشجویی و فرهنگی

33530304-10

401

2

فاطمه حسین آبادی

دفتر معاونت - کارشناس امور دانشجویی

33530304-10

401

3

رمضان خدمتی حیدری

مدیر امور دانشجویی

33530304-10

410

4

صدیقه زارعی

کارشناس مسئول مرکز مشاوره و سلامت

33530304-10

412

5

دکتر مرتضی شاهمرادی

سرپرست اداره تربیت بدنی

33530304-10

131

6

مسلم جمور

کارشناس مسئول امور خوابگاه های برادران

33530304-10

411

7

رسول فراقان

کارشناس مسئول امور دانشجویی

33530304-10

401

8

محسن امانی

امور تغذیه

33530304-10

411

9

زهرا جلیلیان

امور خوابگاه های خواهران

33530304-10

411

                                                                                            اعضای هیأت علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

شماره تلفن

داخلی

1

دکتر مهدی عبدالملکی

شیمی

33530304-10

360

2

دکتر یونس حنیفه پور

شیمی

33530304-10

362

3

دکتر مصطفی امیری

شیمی

33530304-10

355

4

دکتر مرتضی شاهمرادی

علوم انسانی

33530304-10

131

5

دکتر زهره مریانجی

علوم انسانی

33530304-10

376

6

خانم دکتر سمیه رفعتی

علوم انسانی

33530304-10

180

7

دکتر سید محمد حسینی

علوم انسانی

33530304-10

153

8

دکتر حافظ مهد نژاد

علوم انسانی

33530304-10

310

9

دکتر مهدی ترک شوند

علوم انسانی

33530304-10

159

10

دکتر حبیب شهبازی گیگاسری

کشاورزی

33530304-10

401

11

دکتر احمد سام دلیری

کشاورزی

33530304-10

163

12

دکتر فرشاد محمدیان

کشاورزی

33530304-10

 

13

دکتر پرویز الماسی

کشاورزی

33530304-10

178

14

دکتر علیرضا نوروزی شرف

کشاورزی

33530304-10

173

15

دکتر هاجر مریخ پور

کشاورزی

33530304-10

376

16

مهندس سجاد شمشیری

کشاورزی

33530304-10

-

17

مهندس مریم کاویانی

کشاورزی

33530304-10

378

18

دکتر مهرداد رسولی

کشاورزی

33530304-10

110

19

دکتر مرتضی لطفی پارسا

فنی و مهندسی

33530304-10

179

20

مهندس وحید پور امین

فنی و مهندسی

33530304-10

392

21

مهندس نسیبه پوطی

فنی و مهندسی

33530304-10

162

22

مهندس الهام علیقارداش

فنی و مهندسی

33530304-10

392

23

دکتر ابوذر رمضانی

فنی و مهندسی

33530304-10

390

24

مهندس مسلم درویشی

فنی و مهندسی

33530304-10

390

25

دکتر ابراهیم فهلی

علوم تربیتی

33530304-10

131

 

آدرس: شهرستان اسدآباد بلوار حاج آقا حمزه ای بلوار شهید رضائیان  - دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

کد پستی دانشگاه: 6541853096

شناسه ملی:  14003183759

کد اقتصادی:  411417835686 

پیش شماره شهرستان اسدآباد:  081

شماره تلفنخانه دانشگاه: 10-33530304

شماره فکس دبیرخانه دانشگاه: 33117803

شماره فکس دفتر ریاست دانشگاه: 33117801              

شماره فکس حراست دانشگاه: 33117806


 


برچسب ها: - شماره تلفن