دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

تمدید مهلت شرکت دانشجویان در مسابقه ایده شوبا توجه به درخواست مکرر دانشجویان مهلت ارسال ایده به مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه تا پایان ساعت کاری دوشنبه دوم دی ماه تمدید گردید.

با توجه به درخواست مکرر دانشجویان مهلت ارسال ایده به مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه تا پایان ساعت کاری دوشنبه دوم دی ماه تمدید گردید.


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۱۴:۰۹ | دفعات بازدید: ۱۱۰۶ بازدید

برچسب ها: - ایده شونظراتثبت نظر