دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

حضور ریاست محترم دانشگاه در محل برگزاری امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96



دکتر امیری پریان؛ ریاست محترم دانشگاه از روند برگزاری آزمون پایان ترم بازدید کردند.

دکتر امیری پریان؛ ریاست محترم دانشگاه، به اتفاق دکتر سید احمدرضا موسوی زارع؛ معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه، درمحل برگزاری امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 حضور یافتند و از روند برگزاری آزمون بازدید کردند.


تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۶:۱۰ | دفعات بازدید: ۰ بازدید

برچسب ها: -



نظرات



ثبت نظر