دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دعوت از جامعه دانشگاهی جهت مشارکت در امر خداپسندانه طرح ملی رسم ابرار



در جهت کمک به مساکین، یتیمان و آزادی زندانیان

با توجه به اجرای طرح ملی رسم ابرار؛ از اعضای جامعه دانشگاهی دعوت به عمل می آورد با اقتدا به سیره خانوادگی حضرت علی (ع)، از سوم تا پنجم شهریور به همراه خانواده با انجام نذر و گرفتن سه روز، روزه برای هر روز مبلغ یک افطار خود را به مساکین، یتیمان و آزادی زندانیان هدیه کنند و در این امر خداپسندانه سهیم شوند.


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۵:۰۵ | دفعات بازدید: ۱۵۷۵ بازدید

برچسب ها: -



نظرات



ثبت نظر