دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

مدیریت کتابخانهدکتر احمد سام دلیری تلفن 33530304 الی 33530310 داخلی 148

سوابق علمی

- عضو انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

- عضو انجمن متخصصان محیط زیست ایران

- عضو کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه‌ای استان همدان

- عضو کمیته علمی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران.

سوابق اجرایی و تحقیقاتی

1- پتاسیل­یابی انرژی باد و ارزیابی اقتصادی تاسیس نیروگاه بادی­ در استان کرمانشاه. کارفرما: شرکت برق استان کرمانشاه. همکار طرح (طرح برون دانشگاهی.قرار داد با دانشگاه منعقد شده و طرح خاتمه یافته است.22/09/97)

2- ارزیابی اقتصادی و اجتماعی اجرای آبیاری قطره‌ای در باغات مرکبات مازندران. طرح استانی. موسسه تحقیقات مرکبات کشور.1385-1387

3- تعیین الگوی بهینه کشت مرکبات در استان مازندران. طرح استانی. موسسه تحقیقات مرکبات کشور.1385-1387

3- رتبه بندی مسائل و محدودیتهای موجود صنعت مرکبات کشور به تفکیک استانها و کل کشور. پروژه تحقیقاتی موسسه مرکبات کشور. تدوین برنامه راهبردی محصول مرکبات. فصل چهارم.

4- تهیه و تدوین گزارش((بررسی وضعیت موجود مرکبات کشور از منظر اقتصادی)). تدوین برنامه راهبردی محصول مرکبات

5- تهیه و تدوین ((عناوین و اولویت بندی طرحهای محوری مرتبط با اهداف اقتصادی- اجتماعی مرکبات)). تدوین برنامه راهبردی محصول مرکبات.

6- تهیه و تدوین راهکارهای اجرایی مربوط به مشکلات و محدودیتهای بخش اقتصادی صنعت مرکبات. تدوین برنامه راهبردی محصول مرکبات

7- تهیه و تدوین((شناسایی و اولویت بندی محدودیتهای موجود صنعت مرکبات ایران)). تدوین برنامه راهبردی محصول مرکبات.

8- بررسی مدیریت بازاریابی و صادرات محصولات مرکبات استان مازندران. طرح پژوهشی موسسه تحقیقات مرکبات کشور

9- پیش بینی قیمت و مقدار تقاضای مواد غذایی منتخب در سبد غذایی خانوار(گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ) با استفاده از روش ARIMA و روشهای هموار سازی. طرح تحقیقاتی موسسه پژوهشهای اقتصاد ایران. دانشگاه علامه طباطبایی.

9- پیش بینی قیمت و مقدار تقاضای مواد غذایی منتخب در سبد غذایی خانوار(برنج، سیب زمینی، پیاز، روغن، قند و شکر) با استفاده از روش ARIMAو شبکه های عصبی مصنوعی(ANN). طرح تحقیقاتی موسسه پژوهشهای اقتصاد ایران. دانشگاه علامه طباطبایی.

 

فهرست انتشارات علمی

مجلات معتبر علمی(داخلی و خارجی)

1- پیش بینی نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی ایران، مجله علمي – پژوهشي  تحقیقات اقتصادی(دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران)، شماره 74، مرداد و شهریور1385.

2- تجزیه و تحلیل نرخ رشد و نرخ تورم و بررسی رابطه علیت آنها در بخش کشاورزی ایران، فصلنامه علمي – پژوهشي اقتصاد کشاورزی و توسعه.زمستان 1385.

3-بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای عمده بخش کشاورزی ایران. مجله علمي – پژوهشي تحقیقات  اقتصادی (پژوهشکده تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس). زمستان 1386

4- برآورد ارزش تفريحی اکوسيستم ساحلی دريای خزر. مطالعه موردی: ساحل تفریحی رادیو-دریا شهرستان چالوس. مجله علمي – پژوهشي علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی. سال نهم.شماره سوم. بهار 1391

5- برآورد ارزش حفاظتی درياچه ولشت شهرستان چالوس با روش ارزشگذاري مشروط و استفاده از مدل دوگانه يک و نيم بعدي. مجله علمي – پژوهشي بوم شناسي كاربردي. سال دوم. شماره پنجم. پاييز1392

6- تعیین نرخ بهینه مالیات سبز بر انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداریهای شیری استان همدان. مجله علمي – پژوهشي  اقتصاد و توسعه کشاورزی. دانشگاه فردوسی مشهد. پاییز 1397

7- کاربرد روش انتقال منافع در ارزشگذاري منابع آبی: مطالعه موردي ساحل سیترا شهرستان نوشهر. دو فصلنامه علمی -  پژوهشی پژوهشهای محیط زیست. پاییز و زمستان 1397. شماره 18

8- تجزیه بهره‌وری کل عوامل تولید برنج کشور بر مبنای تابع تجزیه‌پذیر مرزی تصادفی. نشریه علمی پژوهشی اقتصاد و توسعه کشاورزی. پاییز 1395

9- Valuing Recreational Benefits in an Aquatic Ecosystem area with Contingent Valuation Method: Case of Shirin Sou Wetland, Iran. International Journal of Agricultural Management and Development .Spring 2017

10- الگوی معنی‌داری تبلیغات عمومی بر سود صنعت تولید شیر در ایران (کاربرد الگوی چند سطحی تعادل( . نشریه علمی پژوهشی اقتصاد و توسعه کشاورزی. دوره 33. جلد اول. بهار 1398

11- ارزیابی اقتصادی انرژی باد و کارایی توربین های بادی در استان کرمانشاه با ملاحظات اقلیمی. نشریه علمی – پژوهشی برنامه ریزی و آمایش فضا. دوره 23. شماره 9. تابستان 1398

12- تحلیل اقتصادي کارایی تولید گندم در کرمانشاه ) مطالعه موردي: محدوده روانسر-سنجابی). مجله علمي – پژوهشي تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 2-51. شماره 3 ، 1399

13- بررسی دقت روش انتقال منافع در مطالعات ارزشگذاری مشروط. (مطالعه موردی: رودخانه سردآبرود شهرستان چالوس). مجله علمي – پژوهشي تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (پذیرش نهایی و در نوبت چاپ)

14- تعیین ارزش خدمات تفریحی تالاب پیرسلمان شهرستان اسدآباد در استان همدان به منظور توسعه اکوتوریسم. فصلنامه علمي – پژوهشي اکوبیولوژی تالاب. شماره 46. زمستان 1399 (پذیرش نهایی و در نوبت چاپ)

 

مقالات کنفرانس‌های بین المللی و داخلی

1- تحلیل اقتصادی بازاریابی مرکبات ایران(مطالعه موردی استان مازندران). هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی. کرج. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.بهمن 1388

2- بررسي روابط بين عناصر اصلي بازاريابي توليدكنندگان مركبات شمال كشور. اولين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار. تهران. 1392

3- تعيين ارزش اقتصادی آب در توليد محصول برنج درغرب استان مازندران. دومين همايش ملی آب در مزرعه. کرج. موسسه تحققیقات آب و خاک کشور. مرکز آموزش عالی امام خمینی. 29 مهر 1393

4- تعیین ارزش تفرجگاهی پارک ساحلی سیترا شهرستان نوشهر. همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل. اردیبهشت 1395

 


تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۰:۰۲ | دفعات بازدید: ۹۵ بازدید
نظراتثبت نظر