دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

نشست سرپرست محترم دانشگاه با اعضای هیأت علمی



اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه با سرپرست جدید دانشگاه دیدار کردند.

در روز دوشنبه مورخ پنجم آذر ماه سال جاری اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه با دکتر گودرزی افشار؛ سرپرست محترم دانشگاه دیدار کردند.


تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۵:۰۹ | دفعات بازدید: ۱۳۶۲ بازدید

برچسب ها: -



نظرات



ثبت نظر