دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

نشست صمیمی نخبگان شهرستان اسدآبادبرگزاری نشست صمیمی نخبگان شهرستان اسدآباد دردانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

برگزاری نشست صمیمی نخبگان شهرستان اسدآباد دردانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی


تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ۱۵:۱۰ | دفعات بازدید: ۲۴۶۷ بازدید

برچسب ها: نخبگاننظراتثبت نظر