دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

ولادت امام حسن عسکری(ع)



ولادت امام حسن عسکری(ع)، یازدهمین حجت خداوند، پیام آور آیینه و روشنی، بر رهروان صدیقش مبارک باد.


نظرات



ثبت نظر