دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای قیام خونین 15 خرداد