دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

برگزاری نمایشگاه امداد و نجات کانون دانشجویی هلال احمردانشگاه به مناسبت هفته هلال احمر