دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

تاریخچه دانشگاه


دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در شهریورماه سال 1390 با موافقت اصولی از سوی شورای گسترش آموزش عالی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی با دو رشته تحصیلی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار و مهندسی اقتصاد کشاورزی و تعداد 60 دانشجو در فضا ها و اماکن استیجاری شروع به فعالیت نمود که در آذر ماه همان سال با ایجاد قطعی آن موافقت گردید، اینک این دانشگاه دارای یک رشته تحصیلی در مقطع ارشد و ده رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی با تعداد حدود 1200 دانشجو در سایت اصلی خود مستقر گردیده است.


برچسب ها: تاریخچه