دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

تشکیل اولین کارگروه ارتباط با صنعت شهرستان اسدآباد در دانشگاهبه گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی، نخستین کارگروه ارتباط با صنعت شهرستان اسدآباد بر اساس ماده 13 قانون جهش تولید دانش بنیان و در راستای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و رشد تولید در دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی به همت رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه، تشکیل شد.

اولین کارگروه ارتباط با صنعت شهرستان اسدآباد در دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی با حضور نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اسدآباد و نمایندگان صنایع بزرگ شهرستان، در روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه سال جاری در سالن جلسات شهید سلیمانی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی تشکیل شد.
این کارگروه بر اساس ماده 13 قانون جهش تولید دانش بنیان و در راستای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و رشد تولید تشکیل گردید. هدف ماده 13 قانون جهش تولید دانش بنیان، توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه است. بر اساس مفاد این ماده، تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش -عالی و پژوهشی موظف هستند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، تشکیل دهند.
خاطرنشان می شود در این جلسه بر روی دو محور اساسی تأکید گردید که عبارت اند از: شناسایی و احصاء نیارهای پژوهشی صنایع شهرستان اسدآباد و همچنین، ایجاد زمینه های ارتباط صنایع با مسئولین ادارات مرتبط شهرستان. مقرر گردید در جلسه آتی، اعضای هیأت رئیسه کارگروه ارتباط با صنعت شهرستان اسدآباد مشخص گردد.

 


تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۱۶:۰۸ | دفعات بازدید: ۳۸۱ بازدید
نظراتثبت نظر