دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

تماس با ما


حوزه ریاست
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تلفن داخلی
1 دکتر صادق خزل پور رئیس  دانشگاه 33530304-10 107 -121
2 دکتر حافظ مهدنژاد مشاور و رییس دفتر ریاست 33530304-10 120
3 مرتضی حسام طاهر دفتر ریاست و روابط عمومی 33530304-10 121
4 رضا رجبی سرپرست طرح و برنامه 33530304-10 230
5 دکتر یونس حنیفه پور مسئول گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 33530304-10 179
6 محمدمهدی مولوی رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر 33530304-10 179
7 دکتر مهرداد رسولی رییس اداره حراست 33530304-10 110
8 هادی عبدکوند مسئول گزینش کارکنان و رابط دبیرخانه هیأت امنا 33530304-10 210
9 حفاظت فیزیکی حفاظت فیزیکی 33530304-10 113-119
10 دکتر مسلم سلیمانیان مدیر امور فرهنگی  و اجتماعی 33530304-10 209
11 محمد مهدی مولوی کارشناس  امور فرهنگی  واجتماعی 33530304-10 224
                                                                                    حوزه معاونت اداری و مالی
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تلفن داخلی
1 دکتر علی رضا نوروزی شرف معاون اداری و مالی 33530304-10 201
2   دفتر معاونت اداری و مالی 33530304-10 201
3 هادی عبدکوند مدیریت امور اداری و پشتیبانی 33530304-10 210
4 صادق شایسته مدیریت امور مالی 33530304-10 220
5 سید احمد امامی مسئول امور عمومی - کارپرداز 33530304-10 212
6 سمیه سلیمی متمایل کارگزین 33530304-10 213
7 پیام رشتیانی دبیرخانه - انبار 33530304-10 212
8 اکبر نجاتی کارشناس مسئول امور مالی 33530304-10 222
9 الهام قهرمانی کارشناس مسئول  امور مالی 33530304-10 221
10 گلناز سلیمانی کارشناس امور مالی 33530304-10 223
11 فرشید شیخ محمدی                      کارشناس طرح های عمرانی 33530304-10 232
12 اصغر غلامی کارشناس برنامه ریزی و بودجه 33530304-10 231
      حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تلفن داخلی
1 دکتر احمد سام دلیری  معاونت آموزشی و پژوهشی 33530304-10 301
2 دکتر سمیه رفعتی آلاشتی مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 33530304-10 310
3 دکتر ابوذر رمضانی  مدیریت امور پژوهش و فناوری 33530304-10 390
4   رییس گروه آموزش های آزاد و مجازی 33530304-10 315
5   رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی 33530304-10 148
6 دکتر رضا خسروبیگی سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 33530304-10 174
7   بایگانی آموزش و فارغ التحصیلان 33530304-10 310
8 سعید قبادی کروندی کارشناس امور فارغ التحصیلان و نظام وظیفه 33530304-10 313
9   کارشناس مسئول امور آموزشی 33530304-10 314
10 محمدرضا قهرمانی کارشناس مسئول امور آموزشی 33530304-10 313
11 کاووس عبدالهی فراهان کارشناس امور حقوقی 33530304-10 114
12 دکتر مصطفی امیری مدیر گروه شیمی 33530304-10 360
13 دکتر فرشائ محمدیان مدیر گروه کشاورزی 33530304-10 178
14 دکتر سیده زلیخا امینی مدیر گروه علوم انسانی 33530304-10 180
15 مهندس نسیبه پوطی مدیر گروه  فنی و مهندسی 33530304-10 392
16 مریم بهرامی کارزار کارشناس کتابخانه مرکزی 33530304-10 148
17 محمد مهدی جمهور کارشناس مسئول امور پژوهشی 33530304-10 301
معاونت امور دانشجویی
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تلفن داخلی
1 دکتر مهدی عبدالملکی معاون امور دانشجویی 33530304-10 401
2 فاطمه حسین آبادی دفتر معاونت - کارشناس امور دانشجویی 33530304-10 129
3 دکتر مرتضی شاه مرادی مدیر امور دانشجویی 33530304-10 410
4 صدیقه زارعی کارشناس مسئول مرکز مشاوره و سلامت 33530304-10 412
5 رسول فراقان سرپرست اداره تربیت بدنی 33530304-10 401
6 ابراهیم اکبری کارشناس  امور خوابگاه های برادران 33530304-10 411
7 رسول فراقان کارشناس مسئول امور دانشجویی 33530304-10 401
8 سمیه علی میرزایی امور تغذیه 33530304-10 411
9 فاطمه حسین آبادی کمیته انظباطی، شهریه، کمیسیون موارد خاص، صندوق رفاه 33530304-10 129
                                                                                            اعضای هیأت علمی
ردیف نام و نام خانوادگی گروه آموزشی شماره تلفن داخلی
1 دکتر مهدی عبدالملکی شیمی 33530304-10 360
2 دکتر یونس حنیفه پور شیمی 33530304-10 362
3 دکتر مصطفی امیری شیمی 33530304-10 355
4 دکتر مرتضی شاهمرادی علوم انسانی 33530304-10 131
5 دکتر زهره مریانجی علوم انسانی 33530304-10 376
6 خانم دکتر سمیه رفعتی علوم انسانی 33530304-10 180
7 دکتر سید محمد حسینی علوم انسانی 33530304-10 153
8 دکتر حافظ مهد نژاد علوم انسانی 33530304-10 310
9 دکتر مهدی ترک شوند علوم انسانی 33530304-10 159
10 دکتر حبیب شهبازی گیگاسری کشاورزی 33530304-10 401
11 دکتر احمد سام دلیری کشاورزی 33530304-10 163
12 دکتر فرشاد محمدیان کشاورزی 33530304-10  
13   کشاورزی 33530304-10 178
14 دکتر علیرضا نوروزی شرف کشاورزی 33530304-10 173
15 دکتر هاجر مریخ پور کشاورزی 33530304-10 376
16 مهندس سجاد شمشیری کشاورزی 33530304-10 -
17 مهندس مریم کاویانی کشاورزی 33530304-10 378
18 دکتر مهرداد رسولی کشاورزی 33530304-10 110
19 دکتر مرتضی لطفی پارسا فنی و مهندسی 33530304-10 179
20 مهندس وحید پور امین فنی و مهندسی 33530304-10 392
21 مهندس نسیبه پوطی فنی و مهندسی 33530304-10 162
22 مهندس الهام علیقارداش فنی و مهندسی 33530304-10 392
23 دکتر ابوذر رمضانی فنی و مهندسی 33530304-10 390
24 مهندس مسلم درویشی فنی و مهندسی 33530304-10 390
25 دکتر ابراهیم فهلی علوم تربیتی 33530304-10 131
         
         
آدرس: شهرستان اسدآباد – بلوار حاج آقا حمزه ای – بلوار شهید رضائیان  - دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی      

کد پستی دانشگاه: 6541853096

شناسه ملی:  14003183759

کد اقتصادی:  411417835686

پیش شماره شهرستان اسدآباد:  081

شماره تلفنخانه دانشگاه:10-33530304

شماره فکس دبیرخانه دانشگاه: 33117803

شماره فکس دفتر ریاست دانشگاه: 33117801

شماره فکس حراست دانشگاه: 33117806

برچسب ها: - شماره تلفن