دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

آیین نامه ها و فرم های دانشجویی


کلیه فرم ها با فرمت Pdf می باشند.

............................فرم های آموزشی ...............................

قالب سوالات امتحانی (ویژه اساتید)

فرم انتخاب واحد ( خارج از سایت آموزش)

فرم حذف و اضافه ( خارج از سایت آموزش )

فرم های مربوط به کار آموزی

فرم های مربوط به پروژه پایانی دوران کارشناسی

فرم درخواست مهمان

فرم درخواست مهمان تکدرس

فرم درخواست بررسی کارنامه محرمانه

فرم درخواست انتقال توام با تغییر رشته

فرم درخواست طرح موضوع در شورای آموزشی

فرم درخواست ثبت واحدهای درسی

فرم درخواست ثبت دروس با تداخل

فرم درخواست ثبت دروس با تداخل در زمان امتحان

فرم درخواست مرخصی تحصیلی با احتساب سنوات

فرم درخواست انصراف قطعی از تحصیل

فرم تسویه حساب دانشجویان

فرم تقاضای طرح موضوع مهمانی / انتقالی نیمسال اول 94-93( صرفا جهت موارد خاص خارج از آیین نامه و زمانبندی وزارت) 

فرم ثبت درس معرفی به استاد

گواهی تایید دانشجویان ممتاز برای پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

فرم احراز شرایط پایان تحصیلات

فرم تعهد محضری درخواست ارسال ریزنمرات و تاییدیه

 .............................. آیین نامه های آموزشی ...............................

آیین نامه آموزشی دانشجویان (مقطع کارشناسی) - مخصوص دانشجویان ورودی 90 و ماقبل آن

 آیین نامه آموزشی دانشجویان (مقطع کارشناسی)- مخصوص دانشجویان ورودی 91 و بعداز آن

.............................. فرم های دانشجویی ..............................

فرم های مربوط به وام دانشجویی

فرم تقاضای دریافت ودیعه دانشجویی

شیوه نامه پرداخت و باز پرداخت تسهیلات دانشجویی وام ازدواج و ودیعه مسکن صندوق کارآفرینی امید

فرم تقاضای وام ازدواج صندوق کارآفرنی امید

فرم تقاضای وام ودیعه مسکن صندوق کارآفرنی امید

راهنمای ثبت نام خوابگاه

 


برچسب ها: -